میوه های استوایی

انواع میوه هایی استوایی 

در هر صفحه

هر کیلوگرم 7000 تومان

تومان 10,500
ویژه!
تومان 12,000

هر کیلو گرم6000تومان

هر کیلوگرم 10900تومان

تومان 16,350

هر کیلوگرم 8500 تومان

تومان 12,750

 (565 گرمی) 

هر کیلوگرم1300 تومان

تومان 9,000

سایز بزرگ

هر کیلوگرم 3500تومان

تومان 8,000
نمایش 1 - 12 از 15 مورد