کیوی لوکس 1.5 kg

محصول جدید

(هر کیلوگرم 4600ت)

2 قلم

اخطار: آخرین موجودی فعلی!

تومان 6,900

تومان 6,900 به ازای 1/5 کیلوگرم

سورت شده بله
ضدعفونی شده بله